[ Inloggen opvangcentra ]


Voor hulpvragen met betrekking tot opvang in Gent kunt U terecht

 • op het algemeen onthaal nr.: 09/2650400

 • op het jongerenonthaal - tot 25 jaar - nr.: 09/2650470

 • Voor crisishulpverlening (24u op 24) kan u terecht op het nr.: 09/2650490.

 • Beschikbare plaatsen opvang Gent: 
  Type opvang: Vrije plaatsen:
  Mannen: 0
  Vrouwen: 0
  Jongeren: 0
  Vrouwen + kind(eren): 1
  Ouder(s) + kind(eren): 2
  Vrouwen met of zonder kinderen die nood hebben aan geheim adres na IFG: 3

  Mogelijks zijn er momenteel toewijzingsgesprekken bezig voor deze beschikbare plaatsen!

  In Gent zijn er 8 opvangcentra voor thuislozen:

  [ LOGIN ADMIN ]


  CAW Oost-Vlaanderen 2007 - 2015