[ Inloggen opvangcentra ]


Voor hulpvragen met betrekking tot opvang in Gent kunt U terecht

 • op het algemeen onthaal nr.: 09.265.04.00

 • op het jongerenonthaal - tot 25 jaar - nr.: 09.265.04.70

 • Voor crisishulpverlening (24u op 24) kan u terecht op het nr.: 09.265.04.90

 • Beschikbare plaatsen opvang Gent: 
  Type opvang: Vrije plaatsen:
  Mannen: 1
  Vrouwen: 1
  Jongeren: 0
  Vrouwen + kind(eren): 0
  Ouder(s) + kind(eren): 0
  Vrouwen met of zonder kinderen die nood hebben aan geheim adres na IFG: 0

  Mogelijks zijn er momenteel toewijzingsgesprekken bezig voor deze beschikbare plaatsen!

  In Gent zijn er 7 opvangcentra voor thuislozen:

  [ LOGIN ADMIN ]


  CAW Oost-Vlaanderen 2018